Általános Szerződési Feltételek

 

 

I. Általános szabályok

 

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Szöllősi Kiss Orsolya, 1141 Budapest, Szugló u. 93-95., mint szerző, fotós és jogtulajdonos által tett ajánlatokra, az általa nyújtott szolgáltatásokra, valamint minden, a szerző (továbbiakban: Szerző vagy Szolgáltató vagy fotós) által kötött szerződésre.

 

II. A honlapon nyújtott ill. a honlap által megrendelhető szolgáltatások:

FOTÓBLOG: A Szerző blogot vezet a honlapon, amely a fotózással kapcsolatos írásokat tartalmaz. A blog a szerző saját szellemi alkotása, saját véleményét és saját tapasztalatait tartalmazza, az ettől eltérő vélemények és tapasztalatok is lehetségesek. A blog tartalma is szerzői jogi védelem alatt áll.

INGYENES Oktatóanyag: 5 napos ételfotózás email tanfolyam. A Szolgáltató jogosult saját döntése alapján ingyenes letölthető anyagokat, tippgyűjteményt, publikációt vagy bármilyen más szerzői tartalmaz elérhetővé tenni a honlapon. Ezek az anyagok feliratkozáskor érhetőek el, de az ingyenes letölthetőség nem jelenti annak szabad, magáncélon kívüli felhasználását, mert szerzői jogvédelem alatt állnak.

III. A megrendelés alapvető feltételei, fizetés, késedelem

 

MEGRENDELÉS: A tanfolyam elsődlegesen a honlapról, a rendelési űrlap beküldésével kérhető. Eltérő esetben közvetlenül a szerző címére írott e-maillel vagy postai úton írott megrendeléssel is megrendelhetők a szolgáltatások.

 

Azt követően, hogy a megrendelő kitöltötte a honlap űrlapját, vagy megrendelést küldött e-mailen vagy postai úton a szerzőnek, megküldik a megrendelő részére a díjbekérőt, amely tartalmazza a tanfolyam díjának összegét. A tanfolyam díja előre esedékes. A befizetett díjakról természetesen számlát (alanyi adómentes) küldünk el a megadott számlázási címre.

A honlapon „ingyenesként” feltüntetett, letölthető anyagok természetesen díjmentesen vehetők igénybe, a szolgáltatások megrendelése során pedig a honlapon található aktuális árlista irányadó.

 

JOGFENNTARTÁS: A Szolgáltató mint jogtulajdonos fenntartja a jogot arra nézve, hogy megtagadja a megrendelés teljesítését. Ebben az esetben a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt erről. Kérjük ennek tudomásulvételét.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelői jogon bekerül a Szolgáltató zárt közösségi (VIP) klubjába, az ott elhangzott ötletek, szerzői tartalmak és más fotótippek és trükkök nem használhatók fel a Szolgáltató előzetes engedélye nélkül sem magán, sem üzleti célra. Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a zárt csoportban nem folytathat reklámtevékenységet. Ennek megszegése azonnali kizárással jár.

Megrendelő vállaja, hogy a tanfolyam elvégzését követő 2 éven belül nem indít online fotótanfolyamot.

 

TELJES SZERZŐI TERJEDELEM MEGTARTÁSA: A Szolgáltató ezúton fenntartja a jogát arra is, hogy az általa közzétett tananyagok, ötletgyűjtemények vagy mintabemutatók nem rövidíthetőek. A szerző a használható fotó-tudást az általa kialakított és teljes terjedelmű szerzői alkotásokkal adja át a Megrendelők részére, és szándéka is kifejezetten erre irányul. A szerző nem felel semmilyen olyan hibáért vagy hiányért, melyek abból fakadnak, hogy az általa teljes terjedelemben közzétett eredeti anyagokat, leckéket, leírásokat stb.  önkényes és a szerző engedélye nélküli rövidítés miatt a felhasználók esetleg hibásan alkalmazzák (máshonnan beszerzett forrásból).   

Az itt írottakon kívüli minden egyéb felhasználáshoz hozzájárulásokat mindig írásba kell megtenni, a felhasználást megelőzően.  A fizetendő szolgáltatási díjak nem tartalmazzák a szerzői tartalmak felhasználásának díját. Erre nézve a felek külön megállapodást kell, hogy kössenek. A jelen ÁSZF alapján a Szerző hozzájárulása - bármilyen nem várt esetleges értelmezési vita esetén – díjkötelesnek tekintendő.

 

 

IV. Szerzői jogok és az engedély nélküli, jogtalan másolás következményei

 

SZERZŐI JOGOK: A Jogtulajdonos, mint szerző rendelkezik valamennyi, a honlapon elérhető tartalom (szöveg, fotó), valamint a megvásárolható Ízek, étkek, évszakok receptkönyv szerzői, szellemi jogával. Ez kifejezetten kiterjed a szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői jogokra is.

 

MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁS: A szerző ezúton közli a tisztelt honlaplátogatókkal és megrendelőkkel, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely a honlapról elérhető, vagy off-line kiadványként megjelenő szellemi alkotását harmadik személyek ellenérték és engedély nélkül, valamint szerzőségének feltüntetése nélkül hasznosítsák.

 

 

A szerző kizárólag ahhoz járul hozzá, hogy a kedves megrendelő/vásárló a szerző anyagait saját, magáncélra használja. Bármilyen vitás helyzet, félreérthető kommunikáció esetén úgy kell tekinteni a jelen szerződési feltételek alapján, hogy a szerző valamennyi félreértelmezett vagy nem egyértelmű nyilatkozata kizárólag olyan tartalmat jelenthet, amelyben a szerző nem járul hozzá engedély nélkül és ellenérték nélkül történő üzleti célú felhasználáshoz, átvételhez, és bármilyen célú többszörözéshez vagy értékesítéshez sem.

 

Köszönjük, hogy ezt megérted. Mi is tiszteletben tarjuk a te jogaidat, te is óvd szerzői jogainkat!

 

KÖTBÉR A JOGTALAN MÁSOLÁSÉRT: Kérjük tudj arról, hogy a jelen általános szerződési feltételekkel fenntartja magának a jogot a Szerző (fotós), hogy a jogtalanul és előzetes írásbeli engedélye nélkül átvett, magáncélon kívül a szerző engedélye nélküli üzleti célra hasznosított vagy közzétett anyagok használatáért használati díjként kötbért követeljen. A használati kötbér összege, engedély nélkül a honlapról átvett (másolt) fényképenként 15.000 Ft, az engedély nélkül átvett honlap tartalomért (annak hosszától függetlenül) alkalmanként 40.000 Ft, a tanfolyami anyagok jogtalan felhasználása esetén pedig felhasználásonként a mindenkori teljes tanfolyami díj ötszörösének megfelelő összeg. Másolásnak minősül és a kötbért megalapozza legalább 1 bekezdés szó szerinti vagy nagyban hasonló módon történő átvétele (pl. egyes szavak, kötőszavak kicserélésre már szóra, a szöveg egészének átszerkesztése nélkül). Jogtalan felhasználásnak minősül a Szerző (fotós) által készített képek képszerkesztővel történt engedély nélküli és bizonyítható átdolgozása is.

 

Amennyiben a szerző hitelt érdemlő bizonyítékot szerez arra, hogy konkurens vállalkozás a szerző tananyagait saját tanfolyamán sajátjaként árulja, üzleti alapon, haszon termelése céljából, ellenértékért, úgy a jelen kikötés alapján a konkurens vállalkozás egyszeri, az elmaradt haszon kompenzációjaként számítandó 250.000 Ft jogsérelmi díjat köteles megfizetni a szerzőnek, első írásbeli felszólításra. A felszólításban a szerző közli bizonyítékait.  

 

Kérjük ne másolj tőlünk, inkább írj nekünk és kérd az engedélyünket!

 

Ez a kötbérösszeg egy átalány kártérítés nem csak a másolásból eredően, feltételezhetően a szerző által eladni nem tudott kiadványokért (mint elmaradt haszon), hanem a felhasználásból eredően a szerző személyét ért sérelmért (nem vagyoni kárkompenzáció) is.

 

Amennyiben a szerző jogtalan másolást, vagy jogellenes felhasználást észlel, haladéktalanul felszólítja a jogellenes felhasználót a másolástól való tartózkodásra, és közli vele az itt nevezett kötbér összegét és azt, hogy milyen bankszámlára kell 3 napon belül megfizetnie azt.

 

A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

 

SZERZŐI JOGI VÉDELEM: A szerző tájékoztatja a T. Honlaplátogatókat és érdeklődőket, hogy amennyiben szerzői jogi sérelem éri, úgy annak fenntartása mellett, hogy elsődlegesen egyezség útján kívánja a jogi vitáit megoldani, saját jogi ügyeit nem maga érvényesíti, hanem szerzői jogi jogsértésekre szakosodott ügyvédi irodával fog eljárni.

 

Amennyiben te is azt észleled, hogy a Foodfolio anyagait másolják, vagy általa nem engedélyezett módon valahol értékesítik, kérjük segítsd a szerzőt jogai védelmében és értesíts bennünket a lenti ügyfélszolgálati címen látható telefonszámon és e-mail címen, hogy mielőbb lépéseket tehessünk a jogtalan másolók ellen.

 

V. Adatvédelem, tájékoztatás, közjegyzői ténytanúsítás

 

A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa. Tájékoztatunk, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapunkon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

 

Az adatkezelésre és az egyéb szerzői jogi szabályainkra a külön jogi nyilatkozat irányadó.

 

Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi. A honlap üzemeltetőjeként általában sem járulunk hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles.

 

Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozást minden tájékoztatóban biztosítjuk. Az adatkezelésünk célja: az előbb említett információnyújtása, határozott időtartama pedig: leiratkozásig.

 

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszűntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a Te adataidat is kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt így védve a böngésző felhasználó adatait.

 

VI. A honlap tulajdonosának technikai jogai

 

Kérünk, értsd meg, hogy fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a figyelmedet arra is, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantáljuk, mert azt a mi szolgáltatónk sem biztosítja. Ezért a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

 

 

VII. A honlap üzemeltetőjének, mint jogtulajdonosnak, és mint szerzőnek az adatai:

 

KAPCSOLAT

 

Szöllősi Kiss Orsolya

Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 93-95.

Adószáma: 76159525-1-42

Fotós telefonszáma: 20/460-4321

​EMAIL: orsi@elobbfotozunkaztaneszunk.hu

 

www.foodfolio.hu

www.facebook.com/foodfolio.hu

NAIH engedély szám: NAIH-77078/2014.

előbb fotózunk, aztán eszünk.

  • Ételfotózás_insta
  • Ételfotózás-fb
  • ételfotózás_pinterest

Az oldalon látható képek valódi ételekről készülnek és fotózás után mindig megesszük őket. 

Partnereim:

Elérhetőségeim:

Szöllősi Kiss Orsi

Email: orsi@elobbfotozunkaztaneszunk.hu

Telefon: 20/460-4321

Insta: https://www.instagram.com/elobbfotozunk_aztaneszunk/

Fb: facebook.com/foodfolio.hu

YT: https://www.youtube.com/watch?v=mhG5Peoz-Dw&t=2s

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi nyilatkozat: itt.